Ո՞վ ենք մենք

Սուրիոյ Հայութեան Օժանդակութեան Գանատայի Համադրիչ Մարմինը, կազմուեցաւ Գանատայի մէջ գործող հայկական եկեղեցիներու, կազմակերպութիւններու, կուսակցութիւններու համախմբումով, որոնք լուռ եւ անտարբեր չէին կրնար մնալ, ի տես Սուրիահայութեան աղէտալի իրավիճակին, եւ այն բոլոր դժուարութիւններուն, որ Սուրիոյ Հայ համայնքը կը դիմագրաւէ այսօր:

Հիմնական նպատակը այս համախմբումին, շուտաթափոյթ ձեւով մարդասիրական եւ նիւթական նպաստներ առաքել է, Սուրիոյ տարածքին պատերազմական իրավիճակէն ազդուած ու տուժած հայ զանգուածներուն անխտիր:

Գանատայի Համադրիչ Մարմինը, իր կարելին պիտի ընէ, որպէսզի բարոյական զօրակցութեամբ եւ նիւթական ներդրումներով, օժանդակութիւն հայթայթէ եւ բաւարարէ  հայ գաղութի մարդասիրական առօրեայ պէտքերը:

Գանատայի Համադրիչ Մարմինը առանձին չի կրնար ծառայել վերոնշեալ նապտակին, առանց ձեր խանդավառ ու եռանդուն մասնակցութեան այս նուիրական աշխատանքին: Այս աշխատանքները պիտի իրագործուին բոլորիս ճիգերով, Գանատայի մէջ գործող հայկական եկեղեցիներու, կուսակցութիւններու եւ բարեսիրական ու մշակութային բոլոր կազմակերպութիւններու ջանքերով եւ Գանատաբնակ հայորդիներու առատաձեռն նիւթական մասնակցութեամբ:

Այսօր կարիքը ունինք ձեր օժանդակութեան: 

Գանատայի մէջ կատարուող այս նուիրահաւաքի բոլոր նուիրատուներուն, պիտի տրուի տուրքէ զերծ համապատասխան ստացականներ Centre d'Assistance Mondiale Arménien de Montréal (C.A.M.A.M.)–ի անունով:

Այս բարեսիրական Գանատական կառոյցին նապտակը եղած է՝ օժանդակել կարիքաւոր հայերուն , հոն ուր անհրաժեշտութիւնը կը զգացուի, աշխարհի որ ծայրամասին մէջ որ ըլլան: C.A.M.A.M. իր աշխատանքները կեդրոնացուցած է զանազան մարդասիրական բնոյթի նպաստներ տրամադրելով՝ ուսումնական, ընկերային ծրագիրներու, եւայլն:

Սուրիոյ մէջ գործող Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը, որ հայկական միասնական համախմբում մըն է, ինք պիտի տնօրինէ ու հսկէ մարդասիրական օժանդակութիւններու բաշխման, կարգաւորման ու հետապնդման առօրեայ աշխատանքները:

C.A.M.A.M.

3401 Olivar-Asselin
Montreal, Quebec
H4J 1L5

info@supportsyrianarmenians.ca

ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՄԱԴՐԻՉ ՄԱՐՄՆԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Հայրենակիցներ,

Աւելի քան տարի մըն է, որ Սուրիոյ հայութիւնը կը գտնուի ճգնաժամին դէմ-յանդիման եւ, դժբախտաբար, բոլոր նախանշանները կան որ տագնապը կրնայ ըլլալ երկարատեւ։ Անկախ մարդկային ցաւալի զոհերէն, ճգնաժամը անդամալուծած է նաեւ երկրի տնտեսական կեանքը։

Սուրիոյ հայ գաղութը, որուն կազմակերպեալ կեանքի արմատները կ’երթան մինչեւ 1432 թուական, Սփիւռքի ամենակենսունակ գաղութներէն է եւ միշտ լիաբուռն մասնակցած է մեր համազգային բոլոր նախաձեռնութիւններուն։ Այսօր ի՛նքը կը գտնուի ծանր կացութեան առջեւ եւ կարիքը ունի մեր ամենուս օժանդակութեան։ Սփիւռքի տարածքին, համահայկական գետնի վրայ արդէն իսկ ընթացքի մէջ են որոշ նախաձեռնութիւններ։

Օժանդակութեան աշխատանքները, որ պիտի կատարուին Գանատայի մէջ, պիտի համադրուին ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՄԱԴՐԻՉ ՄԱՐՄՆԻՆ կողմէ։

Կատարուելիք նախաձեռնութիւններուն մասին ձեզի պիտի տեղեկացուի մամուլի եւ տեղեկատուական այլ միջոցներով։ Վստահ ենք որ Գանատայի հայութիւնը խուռներամ պիտի ընդառաջէ նախաձեռնող կազմակերպութիւններու կոչերուն եւ պիտի կարենանք մեր լաւագոյնը ընել Սուրիոյ մեր կենսական գաղութի այս նեղ օրերուն։

ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

ՍՈՑԻԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

 

 

 Diocese -logo
www.armenianchurch.ca

Prelacy
www.armenianprelacy.ca

Nareg -logo
www.eacn.ca

Sdhp -logo
www.hunchak.org

Arf -logo
www.arfd.am

Adl -logo
www.ramgavar.org

Hom -logo
www.ars-canada.ca