Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Ցուրտ Օրերու Ջերմութիւն

Փաստագրական պատրաստուած Հալեպ, Սիւրիայ,
Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինին կողմէ: