Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Յայտարարութիւն Ազգ. Առաջնորդարանի Դիւանէն

Յայտարարութիւն

Հալէպի Ազգ. Վարժարաններու մեր աշակերտութեան ազնիւ ծնողներու ուշադրութեան կը յանձնենք, որ քաղաքիս այժմու արտակարգ իրավիճակին պատճառով, մեր ազգային վարժարաններու աշակերտութեան արձանագրութիւնները դիւրացնելու համար, Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. Վարչութիւնը հաստատած է միացեալ կեդրոն մը:

Բոլոր Ազգ. Վարժարաններու աշակերտներու նախնական արձանագրութեան կեդրոն ճշդուած է Ազգ. Կիւլպէնկեան վարժարանը, ուր իւրաքանչիւր Ազգ. Վարժարան ունի իր յատուկ գրասենեակը, Երկուշաբթիէն Հինգշաբթի, առաւօտեան ժամը 10:00-13:00:

Արձանագրութեան նպատակը ներկայ մեր աշակերտութեան վաւերական պատկերը իմանալն է եւ ոչ թէ անպատճառ կրթաթոշակներու գանձում կատարելը: Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. Վարչութիւնը քաջ գիտնալով ներկայ պայմանները, մեկնած սակայն մեր աշակերտութեան ընդհանրական շահերէն եւ այլ անհրաժեշտութիւններէ, կը վստահի մեր ծնողներու եւ համայն ժողովուրդի հասկացողութեան եւ գործակցութեան:

Դիւան Ազգ. Առաջնորդարանի