Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հարցազրոյց՝ Ռաֆֆի Աւետիսեանի

Վանայ Ձայնը, օգտուելով  Սուրիոյ շտապի մէկ անադամներէն՝ Ռաֆֆի Աւետիսեանի Լիբանան այցելութենէն, հետեւեալ հարցազրոյցը կը կատարէ: Ռաֆֆին բաւական մանրամասն տեղեկութիւններ կը փոխանցէ Ժողովուրդի կենցաղային, ապահովական իրավիճակէն առաւել ազգային կառոյցներու մասին լայնածաւալ շահեկան տեղեկութիւններ:


Հետեւեւցէ՛ք այս կապին եւ ուկնդրեցէ՛ք հարցազրոյցին: