Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հաղորդագրութիւն - Դիւան Ազգ. Առաջնորդարանի

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Եպս. Սարգիսեանի նախագահութեամբ, Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. Վարչութիւնը, Հալէպ քաղաքին մէջ տիրող այժմու կացութեան պատճառով, դիւրացնելու համար ժողովուրդ-Ազգ. Առաջնորդարան յարաբերութիւնը, որոշեց Ազգ. Առաջնորդարանի աշխատանքները ժամանակաւոր կերպով վարել հետեւեալ կեդրոններուն մէջ, նշուած բաժանումով.

Ա.- Ազգ. Առաջնորդարանի ՍԻՄՈՆ ՎՐԱՑԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆ- գետնայարկի գրասենեակները (Սիւլէյմանիէ-նախկին Ազգ. Կիւլպէնկեան Վարժարան), ուր պիտի գործեն` Դիւանատունը, քարտուղարութիւնը եւ հաշուապահութիւնը:

Վարչական այս կեդրոնէն կը տրամադրուին բոլոր վկայագրերը եւ Դիւանատան ճամբով կը կատարուին բոլոր յարաբերութիւնները:

Բ.- Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Թաղականութեան Գրասենեակ (Նոր Գիւղ- «Սիս» համալիր), ուր պիտի գործեն ծիսակատարութեան քարտուղարութիւնը, Ուսումնական եւ Կալուածոց գրասենեակները:

Մկրտութեան, Ս. Պսակի եւ թաղմանական բոլոր հարցերով պէտք է դիմել այս կեդրոնը:

Վերոյիշեալ երկու կեդրոններուն մէջ մատուցելի ծառայութիւններէն դուրս` Ազգ. Առաջնորդարանի ընթացիկ այլ աշխատանքները ժամանակաւոր  կերպով կ՛առկախուին:

Զոյգ կեդրոնները կը գործեն Երկուշաբաթի, 27 Օգոստոս 2012-էն սկըսեալ, աշխատանքային բոլոր օրերուն, առաւօտեան ժամը 8:30-1:30:

Կեդրոններու հեռախօսահամարներն են.-

Ազգ. Առաջնորդարանի Ս. Վրացեան Կեդրոն

Դիւանատուն եւ հաշուապահութիւն 4611679

Քարտուղարութիւն 4612450

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ կեդրոն

Քարտուղարութիւն 4644040

Ազգ. Առաջնորդարան-ժողովուրդ յարաբերութեան պահպանման եւ հնարաւոր միջոցներով ծառա-յութիւն մատուցելու այս կարգադրութիւնները կը յուսանք արդիւնաւորուած տեսնել մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն համագործակցութեամբ:

 

Դիւան

Ազգ. Առաջնորդարանի