Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հաղորդագրութիւն 2 - «ԴՊՐՈՑ» հիմնադրամ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (2)

Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. վարժարաններու նիւթական կարիքներու ապահովման առաջադրանքով, Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. Վարչութեան որոշումով յառաջացած «ԴՊՐՈՑ» հիմնադրամի հոգաբարձութիւնը այսու հաղորդագրութեամբ կը յայտարարէ, որ հիմնադրամին հասցէ-ագըրուած օժանդակութիւններն ու նուէրները կարելի է փոխանցել.-
Հալէպ` Ազգ. Առաջնորդարանի գանձապահութեան
Սուրիայէն դուրս` դրամատնային հետեւեալ հաշուեթիւով.
Bank FRANSBANK SAL, Antelias Branch, Lebanon
Name of account CATHOLICOSSAT ARMENIEN DE CILICIE
IBAN LB92 0001 0002 4753 8512 0030 3506
SWIFT Code FSAB LB BX
Սատար հանդիսանալ «ԴՊՐՈՑ» հիմնադրամին, կը նշանակէ սուրի-ահայ նորահաս սերունդներու դաստիարակութեան եւ կրթութեան մասնակից դառնալով ապահովել սուրիահայութեան եւ արեւմտահա-յերէնի գոյերթը:
Հալէպ, 27 Մարտ 2013

«ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ