Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի Հաղորդագրութիւն (3)

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը կը թելադրէ գաղութիս այն հայորդիները, որոնց բնակարանները, գործատեղիները կամ ինքնաշարժները վնասուած են քաղաքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն պատճառով (բախումներ, պայթումներ, ռմբակոծումներ), անյապաղ եւ անպայման կատարեն իրենց վնասներուն գծով ոստիկանական համապատասխան արձանագրութիւնը (ضبط شرطة),  ուր պէտք է նկարագրուած ըլլայ  իրենց կալուածին (բնակարան, գործատեղ, ինքնաշարժ) իրավիճակը։ Սոյն վաւերաթուղթը արձանագրելու համար նախ ներկայանալ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի գրասենեակ (Ս.Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահ), ստանալու դիմումի պատճէնը,  ապա ՝ ներկայանալ հետեւեալ կողմերէն մէկուն.

1-Ոստիկանապետ (قائد الشرطة)
2-Հալէպի նահանգապետ (محافظ حلب)
3-Հալէպի դատարանի Ընդհ.Դատախազ (المحامي العام الاول)

Յիշեալ կողմերէն ոեւէ մէկուն պէտք է դիմել ստանալու համար ոստիկանական արձանագրութեան (ضبط شرطة) յղումը ( احالة), ապա արձանագրութիւնը (الضبط ) ։  

Վնասներու հատուցում ստանալու համար, հարկ է ունենալ յիշեալ փաստաթուղթերը.-  

ա.- Վնասներու հատուցումի յայտը (استمارة تعويض بدل الأضرار)։ Այս յայտը կարելի է ստանալ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնէն։
բ.-Կալուածի սեփականաթուղթը (سند التمليك) կամ վարձակալական պայմանագրի պատճէնը (عقد الاجار)։
գ.-Ոստիկանական արձանագրութեան օրինականօրէն վաւերացուած պատճէնը (ضبط شرطة مصدقة أصولاً )։

Առաջին երեք (ա.,բ.,գ.) փաստաթուղթերը ապահովելէ ետք դիմել նահանգապետարանի օրէնսգիտական գրասենեակ, ստանալու թիւ ու թուական, ապա՝ գրանցելէ ետք երկրորդ օրինակը յանձնել Շտապ Օգնութեան Գրասենեակ։  

<p-Հրդեհով վնասուած կալուածներու պարագային ունենալ հրշէջային արձանագրութիւն (ضبط اطفائية) )վերոյիշեալ փաստաթուղթերու կողքին)։
-Մեծ վնասներու պարագային վերոյիշեալ փաստաթուղթերու կողքին ունենալ վնասի արժեւորման մասնագիտական տեղեկագիր` (تقرير خبرة), պատրաստուած մասնագէտ երկրաչափի ձեռամբ։ Նախընտրելի է արժեւորում կատարող երկրաչափը գրանցուած ըլլայ պետական արդարադատութեան նախարարութեան մօտ (وزارة العدل)։
-Փաստաթուղթերու առընթեր ունենալ սեփական կալուածներու նկարները վնասուած վիճակով։

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմին