Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի Հաղորդագրութիւն (2)

Մեր ժողովուրդի զաւակներուն արտակարգ իրավիճակներու բերումով՝ ռմբակոծումի ու անոր հետեւանքով վիրաւորուած կամ տեղափոխուած պարագաներուն, ըստ հնարաւորին անմիջական օժանդակութիւն հասցընելու նպատակով, Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը արդէն Հալէպի մէջ յառաջացուցած է Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը, որ իր գործադիրով ու ենթայանձնախումբերով կը գործէ եօթը կեդրոններու մէջ.-

1- Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ գրասենեակ 4644040

2- Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ գրասենեակ 4646352

3- Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ գրասենեակ 4466940

4- Ս. Խաչ եկեղեցւոյ գրասենեակ 4641882

5- Բեթէլ եկեղեցւոյ գրասենեակ 4642450, 4467528

6- Նոր Սերունդ Մշակութային Միութեան գրասենեակ (Հ.Մ.Մ. - Ազիզիէ) 2114043, 2114047

7- Հ.Բ.Ը.Մ. 2118930, 2117930- 102

Մեր ժողովուրդի զաւակները կրնան իրենց բնակութեան վայրերուն մօտակայ կեդրոններէն մէկուն մէջ կատարել իրենց դիմումը։ Կեդրոններէն որեւէ մէկուն մէջ արձանագրուած ըլլալը բաւարար է տուեալ օգնութեան ծրագրին մէջ նեռառուելու համար։

Մեր առաջին հաղորդագրութեամբ փոխանցուած Շտապ Օգնութեան հետեւեալ հեռախօսահամարները յիշեցնելով հանդերձ, նկատի ունենալով հեռախօսազանգերուն հաւանական դժուարութիւնները, ուստի կը փոխանցենք թէ՝ կարելի է նաեւ վերոնշեալ հինգ կեդրոնները ուղղակի ներկայանալով փոխանցել համապատասխան պարագաները։

Առողջապահական 0944-651151, 0933-817583, 0946-333103,

4654300, 4640389

Կեցութիւն խնդիրներ 0944-255979, 0933-622443

Արտակարգ վիճակներ 0964-403000, 0938-209970

 

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐՄԻՆ