Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Կոչ Թորոնթոհայութեան

Հովանաւորութեամբ Սուրիոյ Հայութեան Օժանդակութեան Գանատայի Համադրիչ Մարմնին եւ նախաձեռնութեամբ Թորոնթոյի հայ եկեղեցական խորհուրդներուն, երեք ազգային կուսակցութիւններուն եւ գաղութին մէջ գործող բոլոր կազմակերպութիւններուն, յառաջացած է Սուրիոյ Հայութեան Օժանդակութեան Թորոնթոյի Հանգանակիչ Միացեալ Յանձնախումբը։

Սուրիոյ բազմաթիւ քաղաքներուն մէջ զինուորական բախումները աւերիչ պատերազմի տարողութեան հասած են, ժողովուրդին կեանքի ապահովութիւնը մեծապէս վտանգուած է, կոյր ռմբակոծումներու, հրացանաձգութեան եւ պայթումներու հետեւանքով կան ամէնօրեայ անմեղ զոհեր։ Տնտեսական առօրեայ ընթացքը կանգ առած է եւ աշխատանքի երկարատեւ ընդհատման պատճառով մարդիկ նիւթական տագնապ կ'ապրին։

Դէպքերու ընթացքը եւ յառաջացած ահաբեկող մթնոլորտը մեզ կը դնէ համազգային առումով անխուսափելի պարտաւորութեան մը առջեւ. համադրուած եւ սլացուցիչ արագութեամբ կատարել նիւթական հանգանակութիւններ եւ յատկացումներ Սուրիոյ մեր հայրենակիցներուն անխտիր:

Յանձնախումբը նպատակադրած է ձեռնարկել նիւթական հանգանակութեան՝ ջանալով ընդգրկել ամբողջ թորոնթոհայութիւնը: Այսօր լրջագոյն պահի հրամայականն է համախմբուիլ միակեդրոն աշխատանքային դրութեամբ եւ միասին մեր համազգային ներուժը ի սպաս դնել սուրիահայութեան պահպանման եւ օժանդակութեան նպատակին։

Կը խնդրուի ձեր չէքը (cheque) հասցէագրել CAMAM ընկերութեան անունին։ Ընդունելի են նաեւ կանխիկ (cash) վճարուած նուիրատըւութիւնները։ Երկու պարագաներուն ալ միացեալ յանձնախումբը պիտի յանձնէ ժամանակաւոր ստացագիր մը, որուն պիտի յաջորդէ CAMAM-ի տուրքէ զերծ պաշտօնական ստացականը։

Յանձնախումբը կ'ակնկալէ գաղութի հայորդիներու անվերապահ մասնակցութիւնը այս դրամահաւաքին։

Թորոնթօ, 10 Սեպտեմբեր 2012

Souriahayutyan -poster -TOronto