Ինչպէս կրնաք օգնել

Ելեկտրոնային Նուիրատուութիւն

 

Ելեկտրոնային Նուիրատուութիւն

(donate with PayPal or your credit card. A tax deductible receipt will be issues by C.A.M.A.M) 

Btn _donate CC_LG

 

Նուիրեցէ՛ք եւ մասնակցեցէ՛ք գաղութային ձեռնարկներուն

Տես ցանկը ձեռնարկներուն

 

Օգնեցէ՛ք լուրը տարածելու

  1. կցէ՛ մեր նշանակը ձեր Facebook-ին
  2. Տեղադրեցէ՛ք մեր նշանակը ձեր կայքէջին վրայ, եւ միացուցէք դէպի http://www.supportsyrianarmenians.ca
  3. Like, Tweet, Share, Pin, ….

Support -Syrian -Armenian -Banner

Support -Syrian -Armenian -Red -logo Support -Syrian -Armenian -Black -logo

Support -Syrian -Armenian -Donate

Support -Syrian -Armenian -Donate -black